Stručni radovi

Objavljeni stručni radovi odvjetnika Josipa Vukadina

 • O bjanko mjenici,  Odvjetnik, 5-6/2001
 • Protest trasirane mjenice zbog neisplate,  Odvjetnik 11-12/2001
 • Mjenični prigovori,  Odvjetnik 11-12/2003
 • Još o novčanoj naknadi neimovinske štete (prilog polemici),   Odvjetnik,1-2/2004
 • Mjenični žirant-prikriveni jamac,  Odvjetnik,3-4/2003,
 • Ugovor o potrošačkom zajmu,  Hrvatska pravna revija 1/2004
 • Mjenica u nekadašnjoj i suvremenoj sudskoj praksi,  1/2005
 • Popunjenje bjanko mjenice, Hrvatska pravna revija,  7-8/2005
 • Bjanko mjenica u praksi Vrhovnog suda Republike Hrvatske,   Hrvatska pravna revija, 2/2006
 • Uknjižba etažnog vlasništva,  Odvjetnik 3-4/2006.
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji izvan stečaja,  Odvjetnik 1-2/2007
 • Trebamo li zakon o izvanparničnom postupku,  Odvjetnik 1-2/2007
 • Komentar sudske praksa,  Odvjetnik 5-7, 7-8/2002,
 • Pritvor u praksi Vrhovnog suda,   Odvjetnik 11-12/2004
 • Komentar sudske prakse Ovršni zakon, Zakon o obveznim odnosima,    Odvjetnik  3-4/2007
 • Komentar sudske prakse Zakon o prodaji stanova, Zakon o braku i porodičnim odnosima, Zakon o parničnoim postupku,   Odvjetnik  5-6.7-8/2002,
 • Komentar sudske prakse, Ovršni zakon.    Odvetnik 9-10, 11-12/2002

Odvjetnik Josip Vukadin,odvjetnik iz Zagreba
MJENICA U SUDSKOJ PRAKSI

"Vrhovni sud Hrvatske sljednik je Banskog stola odnosno Stola sedmorice..."
Sa stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske www.vsrh.hr

U Hrvatskoj rijetko koji institut može biti promatran kroz sudsku praksu i pravnu teoriju kontinuirano u zadnjih 70 godina kao što je slučaj sa mjenicom. Stabilnost propisa o mjenici počiva na obvezi koja slijedi iz ženevske Konvencije o jedinstvenom zakonu o mjenici iz 1930. da se nacionalni zakoni usklade sa Loi uniform concernant la lettre de change et le billet à ordre ( dalje Uniformnim zakonom) koji je tada usvojen.Narodna skupšina Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca 1928. usvojila je Mjenični zakon ( dalje MZ 28) imajuću u vidu nacrt,koji je razmatran prije I.Svjetskog rata u Hagu,a Konvenciju ratificirala 1935 (Službene novine 24-IV-1935), što je temeljem pravnog sljedstva obvezivalo novu Jugoslaviju, a obvezuje iz istog razloga i Republiku Hrvatsku.

Josip Vukadin,odvjetnik u Zagrebu
MJENICA U SUDSKOJ PRAKSI
zbog neisplate

"Vrhovni sud Hrvatske sljednik je Banskog stola odnosno Stola sedmorice..."
Sa stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske www.vsrh.hr

U Hrvatskoj rijetko koji institut može biti promatran kroz sudsku praksu i pravnu teoriju kontinuirano u zadnjih 70 godina kao što je slučaj sa mjenicom. Stabilnost propisa o mjenici počiva na obvezi koja slijedi iz ženevske Konvencije o jedinstvenom zakonu o mjenici iz 1930. da se nacionalni zakoni usklade sa Loi uniform concernant la lettre de change et le billet à ordre ( dalje Uniformnim zakonom) koji je tada usvojen.Narodna skupšina Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca 1928. usvojila je Mjenični zakon ( dalje MZ 28) imajuću u vidu nacrt,koji je razmatran prije I.Svjetskog rata u Hagu,a Konvenciju ratificirala 1935 (Službene novine 24-IV-1935), što je temeljem pravnog sljedstva obvezivalo novu Jugoslaviju, a obvezuje iz istog razloga i Republiku Hrvatsku.

Odvjetničko društvo
VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Stojimo Vam na raspolaganju za odgovore na sve Vaše upite, te dogovor o zastupanju i suradnji.

Primanje stranaka:
po prethodnom dogovoru
Telefon
+ 385 (0)1 23 00 911
Adresa
Biskupa Galjufa 7A, 10000 Zagreb, Hrvatska