O nama

Odvjetničko društvo VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Odvjetničko društvo Vukadin i partneri j.t.d. čine dva člana: odvjetnik Josip Vukadin i Vesna Grčević Vukadin te jedan zaposlenik, odvjetnik Hrvoje Vukadin. Društvo je ugovorom povezano s odvjetnicom Anom Vukadin na istoj adresi ureda.
Image
Josip Vukadin, odvjetnik, član Odvjetničkog društva Vukadin i partneri j.t.d.

Diploma Pravnog Fakulteta u Zagrebu 1966.g.
Vježbenička praksa na pravnim poslovima u građevinskom poduzeću, te na Općinskom i Okružnom sudu u Zagrebu.
Pravosudni ispit: 1969.
Sudac na Općinskom sudu u Labinu 1969, 1970 i 1971.
Odvjetnik u Pazinu i Labinu do 1981.
Pravnik u industrijskom poduzeću do 8.mj.1988.
Odvjetnik u Zagrebu od 1.9. 1988.
Autor brojnih stručnih radova i publikacija, naročito na području mjenice.
Osim na hrvatskom, sa strankama komunicira na engleskom, talijanskom, francuskom, a poznavajući čirilicu, na srpskom i makedonskom jeziku
e-mail: josip.vukadin@odvjetnici-vukadin.hr
Image

Vesna Grčević Vukadin,odvjetnica, član Odvjetničkog društva Vukadin i partneri j.t.d.

Diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu 1977.g.
Pravosudni ispit: 1980.g.
Vježbenička praksa na  Općinskom  sudu u Zagrebu.

Pravni poslovi u industrijskom poduzeću do 30.11.1989.
Odvjetnica od 1.12.1989.

Osim na hrvatskom sa strankama komunicira na engleskom i slovenskom jeziku
e-mail: vesna.grcevic.vukadin@odvjetnici-vukadin.hr

Image

Hrvoje Vukadin, odvjetnik

Diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu 2011.
Odvjetnički vježbenik od 10. mjeseca 2011. 
Pravosudni ispit: 2013.g.

Odvjetnik u Zagrebu od prosinca 2014.

Osim na hrvatskom, sa strankama komunicira na engleskom jeziku.
e-mail: hrvoje.vukadin@odvjetnici-vukadin.hr

Image

Ana Vukadin, odvjetnica, povezana s Odvjetničkim društvom Vukadin i partneri j.t.d. 

Diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu 1996.
Odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom uredu Vukadin

Pravosudni ispit: 1998.g.
Odvjetnica od 2001.
Osim na hrvatskom sa strankama komunicira na engleskom jeziku

Kontakt:
tel/fax + 385 (0) 2344050
Tel + 385 (0) 98743454
e-mail:ana.vukadin@zg.t-com.hr

Odvjetničko društvo
VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Stojimo Vam na raspolaganju za odgovore na sve Vaše upite, te dogovor o zastupanju i suradnji.

Primanje stranaka:
po prethodnom dogovoru
Telefon
+ 385 (0)1 23 00 911
Adresa
Biskupa Galjufa 7A, 10000 Zagreb, Hrvatska