ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Vukadin i partneri

Pružamo pravne usluge fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti
njihovih prava i pravnih interesa, u sudskim i izvansudskim postupcima iz oblasti
građanskog, trgovačkog, radnog, obiteljskog, kaznenog i drugih grana prava.
Kontaktirajte nas

ODVJETNIČKO DRUŠTVO

Vukadin i partneri

Pružamo pravne usluge fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti
njihovih prava i pravnih interesa, u sudskim i izvansudskim postupcima iz oblasti
građanskog, trgovačkog, radnog, obiteljskog, kaznenog i drugih grana prava.
Kontaktirajte nas

O nama

Utemeljitelj društva Josip Vukadin odvjetništvom se bavi više od 30 godina, a od 1989. godine djeluje u Zajedničkom odvjetničkom uredu sa Vesnom Grčević-Vukadin. 2010. godine odvjetnički ured Vukadin ustrojen je kao javno trgovačko društvo.

Područja prakse

Pružamo pravne usluge fizičkim i pravnim osobama u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava i pravnih interesa, u sudskim i izvansudskim postupcima iz oblasti graanskog, trgovačkog, radnog, obiteljskog, kaznenog i drugih grana prava.

Građansko pravo

- zastupanje potrošača
- zastupanje u sporovima oko vlasništva, posjeda i podjela nekretnina

- uknjižbe u zemljišne knjige i etažiranje zgrada
- uređenje zemljišnoknjižnog stanja

- sastav ugovora o građenju i drugih vrsta ugovora

- zastupanje u postupcima naknade štete

- zastupanje u ostavinskom postupku i u sporovima oko nasljedstva
- zastupanje u imovinskopravnim odnosima u vezi sa brakom

Europsko pravo i EU fondovi

- zastupanje u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu
- priprema projekata za financiranje iz EU fondova
- izrada proračuna projekata za financiranje iz EU fondov
- provedba projekata za financiranje iz EU fondova

Radno pravo

- savjetovanja u vezi pitanja iz radnih odnosa

- zastupanje poslodavaca i radnika na sudu i u postupku arbitraže

- zastupanje u postupcima naknade štete za ozljede na radu i profesionalnih oboljenja
- izrada pojedinačnih i općih akata iz područja radnog prava

Upravno pravo

- zastupanje u postupcima pred upravnim tijelima

- zastupanje u postupcima pred upravnim sudovim

Trgovačko pravo, a osobito mjenično pravo

- zastupanje u postupcima pred trgovačkim sudovima

- sastav trgovačkih ugovora
- zastupanje u sporovima iz autorskog prava, industrijskog vlasništva i srodnih prava

Pravo trgovačkih društava

- savjetodavne usluge u vezi s osnivanjem trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
- osnivanje trgovačkih društava i ustanova
- zastupanje u postupcima upisa u sudske registre pred nadležnim trgovačkim sudovima
- savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava, savjeti o pravima članova društva

- savjetovanje i priprema isprava za statusne promjene trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
- likvidacije trgovačkih društava i ustanova
- sastav i izmjena osnivačkih ugovora i ostalih dokumenata trgovačkih društava i ustanova

Odvjetničko društvo
VUKADIN I PARTNERI j.t.d.

Stojimo Vam na raspolaganju za odgovore na sve Vaše upite, te dogovor o zastupanju i suradnji.

Primanje stranaka:
po prethodnom dogovoru
Telefon
+ 385 (0)1 23 00 911
Adresa
Biskupa Galjufa 7A, 10000 Zagreb, Hrvatska