Published articles

Published professional articles of lawyer Josip Vukadin

 • About the blank bill of exchange, Odvjetnik,5-6/2001
 • Protest of a drawn bill of exchange due to non-payment,Odvjetnik 11-12/2001
 • Bill of exchange challenges, Odvjetnik 11-12/2003
 • More on indemnity for non-pecuniary damages, Odvjetnik,1-2/2004
 • Bill of exchange "žirant" – clandestine guarantor, Odvjetnik,3-4/2003,
 • Consumer loan contract, Hrvatska pravna revija 1/2004
 • Bill of exchange in historical and modern legal practise, Hrvatska pravna revija 1/2005
 • Filling in a blank bill of exchange, Hrvatska pravna revija,7-8/2005
 • Blank bill of exchange in legal practise of the Supreme court of Croatia, Hrvatska pravna revija,2/2006
 • Court Registration of condominium on separate parts of bulidings Odvjetnik 3-4/2006.
 • Contesting debtors legal acts under the Law on Obligations, Odvjetnik 1-2/2007
 • Do we need the Non-Contentious Proceedings Law?, Odvjetnik 1-2/2007
 • Comment on jurisprudence, Odvjetnik 5-7,7-8/2002,
 • Custody in legal practise of the Supreme court of Croatia, Odvjetnik 11-12/2004
 • Comment on jurisprudence, Distraint Law, Law on Obligations. Odvjetnik 3-4/2007
 • Comment on jurisprudence, Law on sale of Flats, Law on Marriage and Family Relations, Law on Non-Contentious Proceedings, Odvjetnik 5-6.7-8/2002,
 • Comment on jurisprudence, Distraint Law .Odvj.9-10,11-12/200

Odvjetnik Josip Vukadin,odvjetnik iz Zagreba
MJENICA U SUDSKOJ PRAKSI

"Vrhovni sud Hrvatske sljednik je Banskog stola odnosno Stola sedmorice..."
Sa stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske www.vsrh.hr

U Hrvatskoj rijetko koji institut može biti promatran kroz sudsku praksu i pravnu teoriju kontinuirano u zadnjih 70 godina kao što je slučaj sa mjenicom. Stabilnost propisa o mjenici počiva na obvezi koja slijedi iz ženevske Konvencije o jedinstvenom zakonu o mjenici iz 1930. da se nacionalni zakoni usklade sa Loi uniform concernant la lettre de change et le billet à ordre ( dalje Uniformnim zakonom) koji je tada usvojen.Narodna skupšina Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca 1928. usvojila je Mjenični zakon ( dalje MZ 28) imajuću u vidu nacrt,koji je razmatran prije I.Svjetskog rata u Hagu,a Konvenciju ratificirala 1935 (Službene novine 24-IV-1935), što je temeljem pravnog sljedstva obvezivalo novu Jugoslaviju, a obvezuje iz istog razloga i Republiku Hrvatsku.

Josip Vukadin,odvjetnik u Zagrebu
MJENICA U SUDSKOJ PRAKSI
zbog neisplate

"Vrhovni sud Hrvatske sljednik je Banskog stola odnosno Stola sedmorice..."
Sa stranice Vrhovnog suda Republike Hrvatske www.vsrh.hr

U Hrvatskoj rijetko koji institut može biti promatran kroz sudsku praksu i pravnu teoriju kontinuirano u zadnjih 70 godina kao što je slučaj sa mjenicom. Stabilnost propisa o mjenici počiva na obvezi koja slijedi iz ženevske Konvencije o jedinstvenom zakonu o mjenici iz 1930. da se nacionalni zakoni usklade sa Loi uniform concernant la lettre de change et le billet à ordre ( dalje Uniformnim zakonom) koji je tada usvojen.Narodna skupšina Kraljevine Srba,Hrvata i Slovenaca 1928. usvojila je Mjenični zakon ( dalje MZ 28) imajuću u vidu nacrt,koji je razmatran prije I.Svjetskog rata u Hagu,a Konvenciju ratificirala 1935 (Službene novine 24-IV-1935), što je temeljem pravnog sljedstva obvezivalo novu Jugoslaviju, a obvezuje iz istog razloga i Republiku Hrvatsku.

Law firm
VUKADIN AND PARTNERS j.t.d.

We are at your disposal for answers to all your inquiries, as well as an agreement on representation and cooperation.

Hours of operation:

By appointment

Phone
+ 385 (0)1 23 00 911
Address

Biskupa Galjufa 7A, 10000 Zagreb, Croatia